VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Mường Thanh Quảng Nam “bị sờ gáy” (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1779313)

nguoiduatinabc 05-25-2023 09:04

Mường Thanh Quảng Nam “bị sờ gáy”
 
1 Attachment(s)
Công an đă vào cuộc vụ Mường Thanh thuê đất không qua đấu giá ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Quá tŕnh cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án đă bộc lộ nhiều sai phạm.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1685005488


All times are GMT. The time now is 13:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05061 seconds with 8 queries