VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Toà tổ chức điều trần kín 3 người bí mật đóng $500K bảo lănh George Santos (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1779607)

florida80 05-26-2023 02:02

Toà tổ chức điều trần kín 3 người bí mật đóng $500K bảo lănh George Santos
 
1 Attachment(s)
5/25

– Thẩm phán giám sát vụ án liên quan đến cáo trạng h́nh sự liên bang chống George Santos đă tổ chức một phiên điều trần kín với 3 người bí mật đă đóng $500.000 Mỹ kim tại ngoại cho Dân biểu Cộng hoà, theo hồ sơ toà.
Bị buộc tội ở toà liên bang tại Long Island vào ngày 10 tháng 5, Santos không nhận tội 13 tội danh từ gian lận tiền bạc, rửa tiền, trộm quỹ công, gian lận trợ cấp thất nghiệp, và khai man trên tờ khai tài chánh liên bang.
Thẩm phán Anne Shields cho phép phóng thích Santos với số tiền bảo lănh tại ngoại $500.000 Mỹ kim được 3 người đồng kư tên đóng thế chân. Danh tánh 3 người này được giữ bí mật trong phiên buộc tội. Và trong hai tuần qua, tài liệu bảo lănh tại ngoại vẫn chưa xuất hiện trên sổ bạ công khai của toà. Diễn biến này tương đối khác thường so với thực hành thông thường trong các vụ h́nh sự.
“Chúng tôi hiểu rằng, Toà cũng tổ chức ít nhất 1 phiên điều trần với những người bảo lănh,” luật sư đại diện New York Times, bà Dana Green ghi trong thư gởi cho toà vào thứ Tư. “Tuy nhiên, dường như thủ tục bảo lănh không được công khai cho công chúng, và không có hồ sơ về phiên điều trần trong sổ ghi án.”
Hiện chưa rơ phiên điều trần được Thẩm phán Shield giám sát, hay Thẩm phán Joanna Seybert – người được chỉ định gíam sát vụ Santos. New York Times yêu cầu bà Seybert công bố hồ sơ bảo lănh, cũng như biên bản điều trần với những người bảo lănh Santos tại ngoại.

Các bị cáo h́nh sự đôi khi yêu cầu toà giữ kín danh tánh và thông tin cá nhân của những người bảo lănh họ. Trong vụ án h́nh sự của Sam Bankman-Fried – các luật sư biện hộ cựu Tổng Giám đốc FTX yêu cầu toà giám sát vụ này giữ bí mật danh tánh 2 người đóng tiền bảo lănh $250 triệu Mỹ kim cho ông ta tại ngoại hậu tra.

Sau khi một nhóm các cơ quan truyền thông, trong đó có Business Insider, yêu cầu toà công khai danh tánh họ với lập luận mối quan tâm của công chúng, Thẩm phán cuối cùng đồng ư công bố. Hai người bảo lănh cho Bankman-Fried là Larry Kramer và Andreas Paepcke – cả hai đều có quan hệ mật thiết với trường đại học Stanford, nơi bố mẹ anh ta làm việc.

Không giống như vụ Bankman-Fried, không có hồ sơ công cộng về việc luật sư của Santos yêu cầu giữ kín danh tánh những người bảo lănh.

Bí mật chung quanh danh tánh của 3 người bảo lănh này có nghĩa, công chúng không có cách nào biết được ai đă bảo trợ để Santos, viên chức dân cử, được phép ở bên ngoài tù trong thời gian chờ xét xử.


All times are GMT. The time now is 17:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03669 seconds with 8 queries