VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Mặt em hớn hở suốt ngày/Thêm huyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu - Là chữ ǵ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1779619)

Cupcake01 05-26-2023 03:45

Mặt em hớn hở suốt ngày/Thêm huyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu - Là chữ ǵ?
 
1 Attachment(s)
Trong kho tàng tiếng Việt, liệu bạn có đủ tinh tế để nhận ra từ sở hữu những đặc điểm độc đáo này?

Mặt em hớn hở suốt ngày/ Thêm huyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu/ Rụng đuôi mà mất cả đầu/ Th́ thành sấm động hay tàu bay kêu. Bạn có biết trong kho tàng tiếng Việt, có chữ ǵ "kỳ lạ" như vậy không?

Câu hỏi mới nghe có vẻ khó nhằn, trên thực tế, nếu để ư kĩ những dữ liệu được cho th́ lại rất dễ đoán. Thứ nhất, "mặt em hớn hở" có khiến bạn liên tưởng đến chữ nào không? Đó chính là Vui, mừng, hạnh phúc. Thứ hai, "giấu mặt, giấu mày" có thể nghĩ tới các chữ như lấp, vùi. Thứ ba, khi mất đầu mất đuôi th́ thành tiếng sấm hay tiếng tàu bay.

Từ những yếu tố này, làm một phương pháp loại trừ, đáp án đă từ từ hiện ra. Từ được nhắc đến ở đây là Vui (Vui/vùi/ù). Quả thật, dù là tiếng mẹ đẻ đi nữa th́ tiếng Việt với mỗi chúng ta chưa bao giờ là ngôn ngữ "dễ xơi" cả.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1685072702
Và giờ cũng thử tài với loạt câu đố chữ sau đây, trả lời hết IQ của bạn không phải dạng vừa đâu nhé!

Câu 1: Không huyền, là vị của hạt tiêu/ Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông/ Mất đuôi, ăn có ngon không/ Dầm tương, dân chúng ruộng đồng dùng quen? Hỏi là chữ ǵ?

Câu 2: Không huyền hạt nhỏ mà cay/Có huyền vác búa đi ngay vào rừng. Là chữ ǵ?

Câu 3: Cắt đuôi th́ điếc tai anh/ Cắt đầu thành quả trên cành cây cao/ Không ai cắt xén th́ sao? Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ ch́m. Là chữ ǵ?

Câu 4: Bà già th́ thích/ Trẻ nít không ưa/ Mất huyền, con vật cày bừa cho ta/ Thiếu đầu là của ông già/ Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều/ Là chữ ǵ?

Câu 5: Em thường đè cổ trâu ḅ/ Làm cho chúng phải chăm lo kéo cầy/ Ét ś đem ráp vào đây/ Th́ ra là một vật trên tay anh cầm. Là chữ ǵ?

Đáp án: 1 - Cay, cày, cà; 2 - Tiêu, tiều; 3 - Nổ - ổi - nổi; 4- Trầu, trâu, râu, rau; 5 - Ách, sách.

VietBF@Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 20:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03593 seconds with 8 queries