VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   NẾU KHNG BIẾT G VỀ TI, XIN HY IM LẶNG! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1779653)

troopy 05-26-2023 05:13

NẾU KHNG BIẾT G VỀ TI, XIN HY IM LẶNG!
 
1 Attachment(s)
1. Bạn c nỗi đau, ti cũng c nỗi đau. Chỉ l ti giấu đi cn bạn lại mang ra chia sẻ. Cuộc sống của mỗi người do chnh mnh t vẽ. Đừng bung lời ty tiện phn xt một ai.
2. Trước khi anh phn xt con đường ti đi, xin hy ch bn trn giy của chnh anh.
3. Nếu c ai đ ni xấu bạn mặc d khng biết g về bạn, đừng buồn. Hy nhớ kỹ một điều ch sủa khi gặp người lạ!
4. Nếu như bạn khng m, vậy đừng nhận thức về ti qua miệng của người khc!
5. Hy mang đi giy của ti, v trải qua thử những thứ ti đ từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn ti, th hy phn xt ti, cn khng th ngậm miệng lại.
6. Lun đặt mnh vo vị tr của người khc. Nếu trong vị tr đ, bạn thấy đau, c lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
7. Phn xt giống như việc bạn đang chỉ tay về pha ai đ m khng biết rằng c đến tận 3 ngn tay đang chỉ về pha bạn. Nn điều bạn nhn thấy người khc chnh l điều m bạn đang cố chối bỏ.
8. Đi giy của ti chắc g bạn đ đi vừa. Nn đừng phn xt ti, n k lắm!
9. Bạn sẽ khng bao giờ biết được rằng mnh đang chơi với ai. Đừng phn xt bề nổi của một tảng băng tri cũng như đừng coi thường ai khi chưa biết g về họ.
10. Chuyện ở đời Đừng vội phn xt ai. Cổ nhn c cu: Thức lu mới biết đm di.
11. Sống, để khng lm tổn thương người khc, xin đừng xt đon ai cả v lun lun ho phng.
12. Thế giới được tạo nn bởi cch ta nhn nhận, hy l một phn xt vin thật cng tm.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03654 seconds with 8 queries