VietBF

VietBF (https://www.intermati.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.intermati.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Danh ca Thanh Tuyền: "Bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây” (https://www.intermati.com/forum/showthread.php?t=1846121)

vuitoichat 11-18-2023 18:02

Danh ca Thanh Tuyền: "Bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây”
 
1 Attachment(s)
Theo như nữ danh ca Thanh Tuyền chia sẻ rằng, Thanh Tuyền sợ những danh xưng to lớn lắm, đừng dùng từ "đại danh ca" để gọi Thanh Tuyền. Cuộc đời phải có trẻ có già, tôi cũng không che giấu rằng ḿnh đă già. Tôi chỉ biết, cuộc đời tôi sinh ra tới bây giờ đă 75 tuổi rồi vẫn được ngồi đây là mừng lắm rồi.

Mới đây, tại một chương tŕnh livestream, danh ca Thanh Tuyền đă lên tiếng khi được gọi là "đại danh ca". Bà nói:

"Đại danh ca chỉ là danh từ thôi, với riêng tôi, tới giờ này tôi cũng chưa hiểu chữ đại hay tiểu là ǵ hết. Tôi chỉ biết, cuộc đời tôi sinh ra tới bây giờ đă 75 tuổi rồi vẫn được ngồi đây là mừng lắm rồi. Cuộc đời phải có trẻ có già, tôi cũng không che giấu rằng ḿnh đă già.

Ở tuổi này mà tôi vẫn ngồi được ở đây là do t́nh thương của quư vị khán giả. Nếu không được khán giả thương th́ làm sao vượt qua khó khăn để tồn tại. Nghệ sĩ nào cũng vậy, không có người thương th́ làm sao sống. Bởi vậy, tôi sợ những danh xưng to lớn lắm, đừng dùng từ "đại danh ca" để gọi tôi.

Tôi c̣n nghĩ, chắc ghi h́nh số Thúy Nga Paris by night sắp tới là tôi xong rồi. Cái này là tôi nói thật, con người phải biết đến lúc dừng lại. Tất nhiên, tôi không bao giờ dám nói chia tay hay giă từ sân khấu nhưng nói thật, bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây chứ không dám tính trong tương lai sẽ hát tiếp với Thúy Nga.
Tôi chỉ nghĩ, nếu có dịp gặp nhau th́ cứ nên gặp v́ sau này không biết có c̣n cơ hội để hát, để gặp mọi người nữa hay không. Sau này nếu tôi có biến mất th́ các em vẫn có những cuốn băng để nghe".

toilaai00 11-19-2023 16:16

chi noi dungai roi cung den ngay cuoi thoi mong chi manh khoe

annelies 11-19-2023 17:58

Chuc chi nhieu khoe manh , an nhiet tu tai.


All times are GMT. The time now is 06:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03810 seconds with 8 queries