VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Binh sĩ từng từ chối tiêm vaccine Covid-19 được Lục quân Mỹ mời tái gia nhập (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846768)

PinaColada 11-20-2023 21:58

Binh sĩ từng từ chối tiêm vaccine Covid-19 được Lục quân Mỹ mời tái gia nhập
 
1 Attachment(s)
Lục quân Mỹ mời lại binh sĩ từng từ chối tiêm vaccine Covid-19. Trong bối cảnh khó tuyển mộ tân binh Lục quân Mỹ gửi thư mời tái gia nhập tới khoảng 1.900 lính đă bị dừng công tác v́ từ chối tiêm vaccine Covid-19.

"Do toàn bộ các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 đă được gỡ bỏ, các cựu binh phải dừng công tác không tự nguyện v́ từ chối tiêm có thể yêu cầu điều chỉnh hồ sơ quân sự", thư từ lănh đạo quản lư nhân sự lục quân Mỹ Hope Rampy, có đoạn. Thư kèm theo hướng dẫn các bước liên lạc, làm thủ tục tái phục vụ lục quân.

Bộ Quốc pḥng Mỹ hồi đầu năm đă hủy bỏ các quy định yêu cầu quân nhân tiêm vaccine Covid-19, vốn áp dụng kể từ tháng 8/2021.

Theo bản ghi nhớ, không ai trong lực lượng sẽ bị dừng công tác nếu từ chối tiêm v́ lư do tôn giáo, hành chính hoặc y tế, song Bộ sẽ tiếp tục "thúc đẩy và khuyến khích tiêm cho toàn bộ quân nhân". Trong gần hai năm, 1.903 binh sĩ tại ngũ đă phải dừng công tác v́ từ chối tiêm vaccine Covid-19.

Đây là động thái mới nhất của quân đội Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng tuyển mộ tân binh.

Lục quân Mỹ năm ngoái trải qua một mùa tuyển mộ khó khăn khi chỉ đạt 75% chỉ tiêu tuyển quân, thiếu 15.000 người.

Hải quân Mỹ cũng có thể thiếu tới 10.000 trong mục tiêu gần 38.000 tân binh năm nay, trong khi không quân cho biết họ ước tính thiếu khoảng 3.000 trong mục tiêu 27.000 tân binh.

Thủy quân lục chiến Mỹ đă đạt mục tiêu vào năm ngoái là tuyển 33.000 tân binh và hy vọng sẽ hoàn thành kế hoạch vào năm nay, nhưng giới lănh đạo mô tả việc tuyển quân là một thách thức lớn.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, chỉ 9% thanh niên trong độ tuổi 16-21 cho biết họ sẽ xem xét khả năng kư hợp đồng phục vụ quân đội, giảm so với mức 13% trước đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth cho hay tỷ lệ thanh niên đủ thể lực và tinh thần để gia nhập giảm theo thời gian, hiện ở mức 23% người trong độ tuổi 18-24.

VietBF@ sưu tập

chincamau 11-22-2023 01:59

Ui là trời,lại thêm chuyện:” ói ra cho đă,bây giờ nuốt vảo”.. Cấm keystone,bức tường biên giới,….riết rồi cũng hổng c̣n cái chuyện ǵ nữa không.

8 tàng 11-22-2023 02:10

Chuyện b́nh thường , biết suy nghĩ chút là hiểu mà .Bớt dịch rồi nếu những ai không chích mà mắc dịch th́ chết mất xác rồi .Giờ ai c̣n sống th́ không thể c̣n lệnh cấm cửa họ nữa , giống như hết hạn tù treo nên kêu họ lại thôi .Ai muốn th́ gia nhập lại , ai không muốn th́ cứ ở nhà ăn trợ cấp xă hội .


All times are GMT. The time now is 12:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03887 seconds with 8 queries