VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   THỦ TƯỚNG ĐỨC SCHOLZ CHỈ TRÍCH CÁC KHU ĐỊNH CƯ CỦA ISRAEL Ở BỜ TÂY BỊ CHIẾM ĐÓNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846781)

florida80 11-20-2023 22:21

THỦ TƯỚNG ĐỨC SCHOLZ CHỈ TRÍCH CÁC KHU ĐỊNH CƯ CỦA ISRAEL Ở BỜ TÂY BỊ CHIẾM ĐÓNG
 
1 Attachment(s)
11/20

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Bảy đă chỉ trích chính sách định cư và chiếm đất của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng và liên tục kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho Israel và người Palestine. Thủ tướngScholz nói trong chuyến thăm Nuthetal ở bang Brandenburg: “Đức quốc không muốn bất kỳ khu định cư mới nào ở Bờ Tây, không có bạo lực của những người định cư chống lại người Palestine ở Bờ Tây”. Ông nói, kết quả tốt nhất cho người Israel và người Palestine vẫn là giải pháp hai nhà nước. Thủ tướng Scholz nói: “Nếu một số người trong chính trường Israel tránh xa vấn đề này, nước Đức sẽ không hỗ trợ họ”. Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ nhân đạo của Đức dành cho người Palestine.


All times are GMT. The time now is 13:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03657 seconds with 8 queries