VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Obama có nói : chỉ cần có 30 triệu người nhập cư bất hợp pháp là đủ để thay đổi nước Mỹ ! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1875789)

luyenchuong3000 02-05-2024 16:13

Obama có nói : chỉ cần có 30 triệu người nhập cư bất hợp pháp là đủ để thay đổi nước Mỹ !
 
1 Attachment(s)
Đại ca Musk nói quá đúng.
Hồi đó nhớ Obama có nói : chỉ cần có 30 triệu người nhập cư bất hợp pháp là đủ để thay đổi nước Mỹ !
Các bạn hiểu câu nói đó là mang ư ǵ không ?
Những kẻ nhập cư bất hợp pháp , rồi đc có thẻ xanh, họ sẽ bầu cho đảng Dân Chủ.
Dẫn tới là đảng DC sẽ giữ quyền lực lâu dài, bất chấp hệ lụy của việc này sẽ là ǵ ở tương lai.https://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1707149635

lanong01 02-05-2024 17:15

Nước Mỹ ngày càng trở nên tồi tệ là do mắc sai lầm bầu cho gă Obama. Gă này có quan hệ sâu sắc đến cộng đồng hồi giáo và lư lịch nơi sinh không rơ ràng.

anhhaila 02-05-2024 20:09

Cứ nhắm mắt mà bầu là dính chưởng của Lừa.


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 02-06-2024 04:33

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4841692)
Cứ nhắm mắt mà bầu là dính chưởng của Lừa.


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Không phải nhắm mắt đâu, nhắm lợi trợ cấp xă hội mà bầu. Cũng như cái đám khốn nạn gần như chôn ḿnh trên biển cả khi vượt biển, nhưng bây giờ th́ ḷn háng VC mà tung hô. Toàn một lũ khốn nạn. :eek::eek::eek:

lanong01 02-08-2024 16:12

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4841692)
Cứ nhắm mắt mà bầu là dính chưởng của Lừa.


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


Lừa cũng phải giỏi như giáo chủ đảng dân chủ và các thuộc hạ nên mới lừa người thiên hạ được.

dnguyen1 02-08-2024 16:24

đết ưa tên Bamá Muslim:nana:


All times are GMT. The time now is 03:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04669 seconds with 8 queries