VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   “Crunched Over Old B*tch – Dumba$$” ” – Người da đen ở Chicago vứt Joe Biden vào thùng... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1876593)

kentto 02-08-2024 00:53

“Crunched Over Old B*tch – Dumba$$” ” – Người da đen ở Chicago vứt Joe Biden vào thùng...
 
1 Attachment(s)

Quenton Jordan , phó chủ tịch Liên đoàn Đảng Bảo thủ Da đen, đă dành cuối tuần để phỏng vấn những người da đen ở phía nam Chicago về việc họ chọn ai làm Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù nó thậm chí c̣n chưa tới gần ngày bỏ phiếu.

Kết quả tương tự với những ǵ Cara Castronuova phát hiện ở Bronx gần đây. Người da đen đang từ chối Joe Biden và các chính sách kinh tế tàn khốc của ông cũng như việc chuyển tiền sang Ukraine và các quốc gia nước ngoài.

Dưới đây là một số câu trả lời.

“Trump đă tốt hơn cho đất nước. Biden không làm ǵ cả!”

'Chúng ta sẽ thoát khỏi cơn buồn ngủ của anh ấy. Khốn kiếp anh ta!”

"Trump. Anh ấy là doanh nhân. Anh ấy sẽ nghĩ đến việc kinh doanh. Và Biden là một kẻ phân biệt chủng tộc.”

“Trump 2024!”

“Người di cư đến đây và mọi thứ. Chúng ta đă ở đây suốt thời gian qua và không thể có được một chiếc hamburger miễn phí. Và họ đến đây và nhận được tất cả những thứ vớ vẩn này.”

“Biden có mọi thứ thật tồi tệ.”

'Trump. Không có chiến tranh. Chính sách tốt nhất.”

“Biden, một $$ cũ của anh ấy, anh ấy vừa mới bị nghiền nát bởi con khốn già.”

Chắc chắn có một sự thay đổi lớn sắp tới.


Qua Midnight Rider .

<iframe class="rumble" width="640" height="360" src="https://rumble.com/embed/v49fz4r/?pub=4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

anhhaila 02-08-2024 01:03

Người da đen ở Chicago mà khôn hơn mấy con vẹt bưng bô à nha ...


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

duyle 02-08-2024 01:25

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4842980)
Người da đen ở Chicago mà khôn hơn mấy con vẹt bưng bô à nha ...


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

:eek::eek::eek::eek::animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

phokhuya 02-08-2024 01:47

Không chừng đám da vàng tẹt mũi bưng bô đít Lừa lại gom về làm của hồi môn cho con cái sau này sao. Cũng như h́nh boác Hồ của chúng th́ người ta liệng cống, tụi nó lại mang về lộng kiếng. Trong Z1 chắc treo đầy h́nh bác Đần. :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Dân Chủ Lừa đây :hafppy::hafppy::hafppy:

dnguyen1 02-08-2024 14:15

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4842980)
Người da đen ở Chicago mà khôn hơn mấy con vẹt bưng bô à nha ...


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Giamaham 02-08-2024 20:09

C̣n lấy h́nh châm đi cầu th́ nói làm sao đây hả. Butt kisser:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 02-08-2024 23:59

Quote:

Originally Posted by Giamaham (Post 4843418)
C̣n lấy h́nh châm đi cầu th́ nói làm sao đây hả. Butt kisser:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Tao nghĩ tụi mày mà có tấm giấy đi cầu có h́nh Trump th́ chắc chắn sẽ nhai nuốt ngay. Mùi nó c̣n ngon hơn phân Lừa đúng không? dám tụi mày cả đời ăn phân nên cái ǵ ngoài phân đều táp như cá Tra đớp mồi. :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

dnguyen1 02-09-2024 01:00

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4843506)
Tao nghĩ tụi mày mà có tấm giấy đi cầu có h́nh Trump th́ chắc chắn sẽ nhai nuốt ngay. Mùi nó c̣n ngon hơn phân Lừa đúng không? dám tụi mày cả đời ăn phân nên cái ǵ ngoài phân đều táp như cá Tra đớp mồi. :animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

:eek::animated-laughing-i

phokhuya 02-09-2024 02:19

Quote:

Originally Posted by Giamaham (Post 4843418)
C̣n lấy h́nh châm đi cầu th́ nói làm sao đây hả. Butt kisser:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Để tao kể mày nghe câu chuyện ngẫu nhiên nhé. Joe Biden, c̣n có biệt hiệu là thằng Đần và cũng là cha đẻ của tụi mày đấy. Tên này th́ tụi mày rất rành rồi.
Phóng viên đến một trong nhiểu tiểu bang ở Hoa Kỳ và phỏng vấn 10 người ở đó. Câu hỏi đơn giản là bầu cử lần này các người sẽ bầu cho ai, Trump hay Biden.
Chín trong mười người đều trả lời rằng "Biden". Phóng viên lại hỏi v́ sao?
Người thứ nhất bảo không nói được, người thứ hai th́ bảo nói không được và đến người thứ chín th́ vẫn là hai câu đó.
Đến người thứ mười th́ anh này nói là "Tôi chắc chắn sẽ bầu cho Trump". Phóng viên lại hỏi tại sao chín người kia đều không nói được hay nói không được? Anh này chỉ vào đám người đó rồi nói với phóng viên.
"Anh nh́n vào mồm của tụi nó ḱa,, thằng th́ đang ngậm phân Lừa, thằng th́ muốn ói ra không được, c̣n vài thằng th́ nuốt không trôi. Như vậy làm sao tụi nó nói được?
Phóng viên lại hỏi, thế tại sao anh nói thong thả như vậy?
Anh này cười và bảo phóng viên nh́n vào tay anh ta đang cầm cái bánh Hamburger và nói "V́ tôi ăn Hamburger mà Trump rất thích nên cười nói b́nh thường thôi.
:eek::eek:

Da Lat 02-11-2024 15:08

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4843506)
Tao nghĩ tụi mày mà có tấm giấy đi cầu có h́nh Trump th́ chắc chắn sẽ nhai nuốt ngay. Mùi nó c̣n ngon hơn phân Lừa đúng không? dám tụi mày cả đời ăn phân nên cái ǵ ngoài phân đều táp như cá Tra đớp mồi.


<iframe src="https://giphy.com/embed/Q7ozWVYCR0nyW2rvPW" width="459" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/moodman-lol-spit-take-Q7ozWVYCR0nyW2rvPW"></a></p>

dnguyen1 02-11-2024 16:47

Quote:

Originally Posted by Da Lat (Post 4844757)
<iframe src="https://giphy.com/embed/Q7ozWVYCR0nyW2rvPW" width="459" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/moodman-lol-spit-take-Q7ozWVYCR0nyW2rvPW"></a></p>

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 05:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04302 seconds with 8 queries