VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Càng là anh em ruột thịt, thân thiết mấy cũng không được mắc nợ nhau 4 thứ sau (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1877856)

therealrtz 02-12-2024 01:01

Càng là anh em ruột thịt, thân thiết mấy cũng không được mắc nợ nhau 4 thứ sau
 
1 Attachment(s)
Trong cuộc sống này có những loại ân t́nh mà chúng ta chẳng thể báo đáp. Đó chính là công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1707699641

Nợ tiền bạc

Có nhiều người nghĩ đă là anh em trong nhà th́ chẳng cần phân biệt của anh hay của tôi. Có như thế mới thân thiết với nhau. Thế những vấn đề tiền bạc th́ dù là anh em, cũng phải công tư phân minh. Giữa anh em không phải cứ khó khăn là không cho nhau mượn tiền. Nhưng mượn ǵ cũng phải ṣng phẳng, đă mượn phải trả đúng lúc.

Nợ ân t́nh

Giữa bạn bè th́ tốt nhất đừng vướng vào những món nợ ân t́nh, nhất là càng thân thích càng không nên nợ. Nhiều người vẫn hoài nghi, đă là người thân sao tránh được nợ ân t́nh. Lư do là người một nhà giúp nhau là chuyện đúng đắn. Người giúp ta một th́ ta nhớ phải trả gấp đôi, thậm chí là hơn nữa.

Trong cuộc sống này có những loại ân t́nh mà chúng ta chẳng thể báo đáp. Đó chính là công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Nợ trách nhiệm

Cuộc sống này giống như vở kịch, mỗi người sẽ đóng những vai khác nhau, chịu trách nhiệm khác nhau. Ví dụ th́ con người sẽ có trác nhiệm hiếu kính với cha mẹ, những người sinh ra ḿnh.

Đừng bao giờ rũ bỏ trách nhiệm hay nói cách khác th́ món nợ trách nhiệm mà con cái phải dành cho cha mẹ mà con cái phải trả.

Nếu là cha mẹ th́ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, nếu là vợ chồng cần thủy chung, tôn trọng lẫn nhau.

Nợ thời gian

Người ở bên cạnh chúng ta chẳng bao giờ yêu cầu chúng ta trở thành ông này bà nọ. Đơn giản chỉ muốn các thành viên yêu thương nhau mà thôi.

VietBF@ Sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03916 seconds with 8 queries