VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   PHẦN LỚN NHỮNG ĐAU KHỔ MÀ TA CHỊU ĐỀU DO TA TỰ TẠO RA CHO TA (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1877984)

troopy 02-12-2024 10:18

PHẦN LỚN NHỮNG ĐAU KHỔ MÀ TA CHỊU ĐỀU DO TA TỰ TẠO RA CHO TA
 
1 Attachment(s)
Ngoài những tai nạn như sinh, già, bệnh, chết, có người c̣n phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau khác do ḿnh tự tạo ra cho ḿnh. V́ vô minh, nghĩa là v́ nhận thức sai lầm, con người nghĩ, nói và làm những điều có thể tạo ra cho bản thân ḿnh và cho những người xung quanh rất nhiều nỗi khổ. Những đau khổ v́ giận dữ, hờn oán, nghi kỵ, ganh ghét, bất măn... đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra. Ta sống trong những khổ đau ấy như sống trong một nhà đang bốc cháy. Phần lớn những khổ đau mà ta chịu đều do ta tự tạo ra cho ta. Ta không thể thoát ra được khổ đau bằng cách cầu cứu một vị thần linh. Ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh ta để loại trừ những nhận thức sai lầm đă từng là nguồn gốc phát sinh ra các khổ đau ấy. Ta phải t́m tới ngọn nguồn của đau khổ th́ ta mới thật sự hiểu được bản chất của đau khổ. Một khi hiểu được bản chất của một niềm đau khổ th́ ta thoát được ra khỏi niềm đau khổ ấy.☘️☘️
☘️☘️Ví dụ có một người kia tới chửi mắng ta. Ta có thể nổi giận và chửi mắng trả lại người ấy. Trong trường hợp này ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lư tỉnh thức th́ không nên vội nổi giận và chửi mắng người kia. Ta phải b́nh tâm quán chiếu để thấy được v́ sao người kia lại tới chửi mắng ta, nghĩa là ta đi t́m tới cội nguồn của sự giận dữ của người ấy. 🍁🍁Do công phu quán chiếu b́nh tĩnh đó mà ta có thể thấy được những nguyên nhân sâu xa và chằng chịt nào đó đưa tới thái độ và hành động hôm nay của người ấy. Nếu ta thật sự có lỗi th́ ta thấy sự chửi mắng đó là kết quả tất nhiên của lỗi lầm ta. Nếu ta quả không có lỗi lầm ǵ th́ chắc chắn đă có một sự hiểu lầm nơi người ấy. Ta quán chiếu để t́m ra và chứng minh được sự hiểu lầm ấy cho người kia thấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho người kia.🍁🍁
☘️☘️ Một khi đă có hiểu biết, ta có thể thương yêu và tha thứ. Cuộc đời sẽ bớt khổ rất nhiều khi ta có hiểu biết. Nếu không hiểu biết, ta không thể thương yêu và tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thật là con đường thực hiện sự hiểu biết. Hiểu biết là trí tuệ, là bát nhă. Mà trí tuệ chỉ có thể do quán chiếu đem lại. Con đường giới, định và tuệ v́ vậy là con đường duy nhất đưa tới giải thoát".

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03703 seconds with 8 queries