VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   GOOGLE HỦY DỮ KIỆN DUYỆT WEB ĐỂ GIẢI QUYẾT VỤ KIỆN VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1896720)

florida80 04-03-2024 01:33

GOOGLE HỦY DỮ KIỆN DUYỆT WEB ĐỂ GIẢI QUYẾT VỤ KIỆN VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG
 
1 Attachment(s)
4/2

Google đă đồng ư tiêu hủy hàng tỷ dữ kiện để giải quyết vụ kiện cho rằng họ đă bí mật theo dơi việc sử dụng Internet của người dùng. Theo Reuters, các điều khoản của thỏa thuận đă được đệ tŕnh vào thứ Hai (1 tháng 4) tại ṭa án liên bang Oakland, California và cần có sự chấp thuận của Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers. Luật sư của nguyên đơn định giá thỏa thuận này là hơn 5 tỷ mỹ kim và có lúc lên tới 7.8 tỷ mỹ kim. Google sẽ không bồi thường thiệt hại nhưng người dùng có thể kiện riêng công ty. Vụ kiện tập thể bắt đầu vào năm 2020, bao gồm hàng triệu người dùng Google đă sử dụng tính năng duyệt web riêng tư kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2016. Người dùng cáo buộc rằng phân tích, cookie, và ứng dụng của Google đă cho phép Alphabet theo dơi những người đặt tŕnh duyệt Chrome của Google ở chế độ “Ẩn danh” và các tŕnh duyệt khác ở chế độ duyệt web “riêng tư.” Họ cho biết điều này đă biến Google thành một “kho thông tin không khổng lồ” bằng cách cho phép ứng dụng t́m hiểu về bạn bè, món ăn yêu thích, sở thích, thói quen mua sắm, và “những điều thân mật nhất và có khả năng gây xấu hổ” mà người dùng t́m trên mạng. Theo thỏa thuận dàn xếp, Google sẽ cập nhật thông tin về những ǵ họ thu thập trong quá tŕnh duyệt web “riêng tư.” Google cũng sẽ cho phép người dùng Ẩn danh chặn cookie của bên thứ ba trong 5 năm. Luật sư của nguyên đơn viết kết quả là Google sẽ thu thập ít dữ kiện hơn từ các phiên duyệt web riêng tư của người dùng và Google sẽ kiếm được ít tiền hơn từ dữ kiện đó.


All times are GMT. The time now is 06:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03612 seconds with 8 queries