VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Quan chức Ukraina đă công bố mức độ lại quả cho mỗi chính trị gia Hoa Kỳ.SỐ KHỦNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1910952)

luyenchuong3000 05-09-2024 22:21

Quan chức Ukraina đă công bố mức độ lại quả cho mỗi chính trị gia Hoa Kỳ.SỐ KHỦNG
 
1 Attachment(s)
Quan chức Ukraina đă công bố mức độ lại quả cho mỗi chính trị gia Hoa Kỳ.Cứ vào ĐẢNG DÂN CHỦ
Tha hồ đục khoét
Lộ th́ NÓI KỲ THỊ DA ĐEN :animated-laughing-i:animated-laughing-i
https://www.vietbf.com/forum/attachm...5&d=1715293273

tampleime 05-09-2024 22:52

Có thât ko đây?

dphannguyen 05-10-2024 01:48

Tin nầy từ dảy trường sơn .
Thay v́ tên của những kẻ trong đảng , con khỉ nầy thay bằng tên của người Mỹ tương đương chức vụ đả nhận .


All times are GMT. The time now is 13:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03363 seconds with 8 queries