VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   VIDEO PHÁT TRỰC TIẾP: Tổng thống Trump nói chuyện với đám đông khổng lồ ước tính khoảng 80.000 người ở Wildwood, NJ – “ CUỘC BIỂU T̀NH CHÍNH TR (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1911627)

Da Lat 05-11-2024 22:34

VIDEO PHÁT TRỰC TIẾP: Tổng thống Trump nói chuyện với đám đông khổng lồ ước tính khoảng 80.000 người ở Wildwood, NJ – “ CUỘC BIỂU T̀NH CHÍNH TR
 
1 Attachment(s)
.

VIDEO PHÁT TRỰC TIẾP: Tổng thống Trump nói chuyện với đám đông khổng lồ ước tính khoảng 80.000 người ở Wildwood, NJ – “ CUỘC BIỂU T̀NH CHÍNH TRỊ LỚN NHẤT LỊCH SỬ CỦA BANG NEW JERSEY”Jordan Conradson
Ngày 11 tháng 5 năm 2024


https://images2.imgbox.com/b5/ae/ZF6d7kGE_o.jpegTổng thống Trump chuẩn bị đưa ra bài phát biểu trước đám đông khoảng 80.000 người ủng hộ vào lúc 5 giờ chiều (giờ miền Đông) tại Wildwood, New Jersey.

Nhiều người, trong đó có Nghị sĩ Jeff Van Drew (R-NJ), gọi đây là cuộc biểu t́nh chính trị lớn nhất trong lịch sử New Jersey.

Cửa vào đă mở vào 12 giờ trưa (giờ miền Đông). Khoảng 2 giờ chiều, hàng ngh́n người vẫn xếp hàng chờ vào cổng.

https://images2.imgbox.com/24/f7/yEIyL16T_o.jpeg


<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">MASSIVE crowds inside and out for Trump in <a href="https://twitter.com/hashtag/Wildwood?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Wildwo od</a>, NJ<br><br>Definitely more than 40k <a href="https://t.co/kYTS8nf43r">pic.twitter.com/kYTS8nf43r</a></p>&mdash; Jordan Conradson🇺🇸 (@ConradsonJordan) <a href="https://twitter.com/ConradsonJordan/status/1789360432160952641?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


Video:
Cao Lănh

Nguồn: The Gateway Pundit "LIVE-STREAM VIDEO: President Trump Speaks to MASSIVE Crowd of Estimated 80,000 in Wildwood, NJ – “LARGEST POLITICAL RALLY IN THE STATE OF NEW JERSEY HISTORY”"
Link:https://www.thegatewaypundit.com/202...e-crowd-40000/.

anhhaila 05-11-2024 23:06

USA.USA.USA


:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s

phokhuya 05-11-2024 23:07

Đấy, các bác cứ như thế bảo sao đám Z1 cứ bảo là ḿnh đưa tin nhảm. Chỉ có 79,999 người mà bác cứ round up lên thành 80,000.
Cũng đơn giản như lệnh thằng Đần đưa ra là nếu cướp hay trộm dưới $999 th́ không phạm luật, và các bác thêm vào chỉ một $ là làm tổn hại thanh danh của đám cướp rồi.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Da Lat 05-11-2024 23:11

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4897225)
Đấy, các bác cứ như thế bảo sao đám Z1 cứ bảo là ḿnh đưa tin nhảm. Chỉ có 79,999 người mà bác cứ round up lên thành 80,000.
Cũng đơn giản như lệnh thằng Đần đưa ra là nếu cướp hay trộm dưới $999 th́ không phạm luật, và các bác thêm vào chỉ một $ là làm tổn hại thanh danh của đám cướp rồi.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


:hafppy::hafppy::hafppy:

Da Lat 05-12-2024 12:53

.

Cập nhật có khoảng 100,000 người tham dự.

Bảy Đần nằm mơ mới có được số đông nầy.


All times are GMT. The time now is 12:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04714 seconds with 8 queries