VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Happy Mother’s Day 2024 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1911896)

Da Lat 05-12-2024 14:34

Happy Mother’s Day 2024
 
1 Attachment(s)
.

Happy Mother’s Day 2024Jim Hoft
May 12, 2024

https://images2.imgbox.com/ba/01/4qXU9L0f_o.jpegChúc mừng Ngày của Mẹ năm 2024 tới tất cả những người mẹ tuyệt vời!“Tất cả những ǵ tôi có được là nhờ người mẹ thiên thần của tôi.”

Abraham Lincoln


Nguồn: website The Gateway Pundit
Link:https://www.thegatewaypundit.com/202...hers-day-2024/


.

phokhuya 05-12-2024 15:17
luyenchuong3000 05-14-2024 18:35

Lapson Luu
 
1 Attachment(s)
Đă qua ngày lễ mẹ. Giờ mới nhớ tới mấy mẹ “ cú có gai”. Chúc mấy mẹ một ngày lễ mẹ thật nhiều vui vẻ. :animated-laughing-i:animated-laughing-ihttps://www.vietbf.com/forum/attachm...8&d=1715711714


All times are GMT. The time now is 16:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03805 seconds with 8 queries