VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Bill Gates muốn có một loại vắc-xin để ngăn ḅ địt, cứu hành tinh khỏi cái gọi là biến đổi khí hậu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1911984)

Da Lat 05-12-2024 18:06

Bill Gates muốn có một loại vắc-xin để ngăn ḅ địt, cứu hành tinh khỏi cái gọi là biến đổi khí hậu
 
1 Attachment(s)
.

Bill Gates muốn có một loại vắc-xin để ngăn ḅ địt, cứu hành tinh khỏi cái gọi là biến đổi khí hậu


Ben Kew
May 12, 2024 2024


https://images2.imgbox.com/04/f1/8vP3SSVA_o.jpg


Đồng sáng lập Microsoft và tỷ phú Bill Gates đứng đằng sau một tổ chức đang t́m cách tiêm pḥng cho ḅ với mục đích ngăn chặn cái gọi là biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo từ Axios (https://www.axios.com/2024/05/10/ark...ons-bill-gates), Gates là lănh đạo của quỹ đầu tư đằng sau ArkeaBio, một công ty dược phẩm ở Boston đang t́m cách phát triển một loại vắc xin dành cho vật nuôi nhằm giúp giảm lượng khí thải trên toàn cầu.

Theo Axios:

ArkeaBio, một nhà phát triển vắc xin ở Boston nhằm giảm lượng khí thải mêtan trong chăn nuôi, đă huy động được 26,5 triệu USD vốn do quỹ đầu tư do Bill Gates thành lập.

Tại sao lại quan trọng: Quan tâm đến tiếng x́ hơi của ḅ (hoặc ợ hơi) đă trở thành một vấn đề chính trị, nhưng chúng được ước tính tạo ra hơn 5% lượng khí nhà kính trên toàn cầu. Vắc xin có thể là một giải pháp có chi phí tương đối thấp và có khả năng mở rộng, đặc biệt khi nhu cầu lương thực tăng lên.

...


Cao Lănh

Trích từ The Gateway Pundit "Bill Gates Wants a Vaccine to Stop Cow Farts, Save Planet From So-Called Climate Change"
Link:https://www.thegatewaypundit.com/202...ow-farts-save/
.

Da Lat 05-12-2024 18:09

.<iframe src="https://giphy.com/embed/2jJRQ1ubegPKnq6a1T" width="480" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/teamcoco-bill-hader-clueless-gamer-2jJRQ1ubegPKnq6a1T"></a></p>

phokhuya 05-12-2024 18:24

Thuốc trị Đần chưa xong giờ lo trị Địt. Bill Gates cũng lo cho thằng Đần dữ.:animated-laughing-i:animated-laughing-i

lanong01 05-13-2024 16:07

Lăo này càng ngày càng khùng và khó ưa.

anhhaila 05-13-2024 17:59

Theo Bill Gates chỉ có ḅ địt và miệng thúi của lừa là ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 15:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03956 seconds with 8 queries