VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   T́nh yêu của dân Mỹ dành cho TT Trump tại Wildwood, New Jersey hôm qua (Video ngắn, chỉ hơn 6 phút) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1911986)

Da Lat 05-12-2024 20:21

T́nh yêu của dân Mỹ dành cho TT Trump tại Wildwood, New Jersey hôm qua (Video ngắn, chỉ hơn 6 phút)
 
1 Attachment(s)
.

T́nh yêu của dân Mỹ dành cho TT Trump tại Wildwood, New Jersey hôm qua (Video ngắn, chỉ hơn 6 phút)Black Conservative 24 YouTube
May 12, 2024.

phokhuya 05-12-2024 22:39

Sự khác biệt quá xa. TT Trump th́ kêu gọi ḷng yêu nước, và thằng Đần th́ kêu gọi phá hoại đất nước. Như vậy th́ cái đám ủng hộ thằng Đần th́ nên gọi là ǵ? Đố hay có thưởng.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i

tbbt 05-12-2024 23:14

Không phải cuồng Trump mọi thứ xấu tốt đều tung hô Ông, không giống như bọn đần-nô cuồng hận Trump tận xương tủy v́ đă nhiễm Virus-Covid-45 Trump vào máu vô năo từ năm 2016 đến nay nên mỗi đêm mỗi ngày phải phảiiiiii suy nghĩ tự biên tự diễn “tự sướng” tự chế biến fake news t́m đủ mọi cách miệt thị triệt hạ Ông, nhưng qua tất cả video clip vận động tranh cử TT năm 2020 và 2024 với phong cách diễn đạt tư tưởng lời nói trước công chúng so với Joe Binden th́ không biết nói ǵ hơn Ông là một nhân tài thu phục ḷng dân. Đang t́m kiếm video clip nào khoảng 20,000 người dân chào đón nồng nhiệt TT Joe Biden thu phục ḷng dân giống như Trump mà không thấy!!!:o

phokhuya 05-13-2024 01:41

Quote:

Originally Posted by tbbt (Post 4897822)
Không phải cuồng Trump mọi thứ xấu tốt đều tung hô Ông, không giống như bọn đần-nô cuồng hận Trump tận xương tủy v́ đă nhiễm Virus-Covid-45 Trump vào máu vô năo từ năm 2016 đến nay nên mỗi đêm mỗi ngày phải phảiiiiii suy nghĩ tự biên tự diễn “tự sướng” tự chế biến fake news t́m đủ mọi cách miệt thị triệt hạ Ông, nhưng qua tất cả video clip vận động tranh cử TT năm 2020 và 2024 với phong cách diễn đạt tư tưởng lời nói trước công chúng so với Joe Binden th́ không biết nói ǵ hơn Ông là một nhân tài thu phục ḷng dân. Đang t́m kiếm video clip nào khoảng 20,000 người dân chào đón nồng nhiệt TT Joe Biden thu phục ḷng dân giống như Trump mà không thấy!!!:o

Ra nghĩa trang sẽ thấy :animated-laughing-i:animated-laughing-i

tbbt 05-13-2024 04:15

Man… Trump đi tới đâu thành phố nào cũng có hàng ngàn vạn dân chúng nồng nhiệt đón chào:)C̣n Joe Biden mới ló đầu ra tới đầu ngơ là bị chửi rồi;) hết ư:nana::o:o:o:o:o:o:o:o:o:o


Minhrau 05-13-2024 11:38

Mỹ đen mà theo Trump th́ kỳ nầy thắng chắc

tbbt 05-19-2024 15:07

Quote:

Originally Posted by Minhrau (Post 4898150)
Mỹ đen mà theo Trump th́ kỳ nầy thắng chắc

ậy… ậy… bác làm tbbt nhớ chuyện tếu cha và thằng con nhà nông dân trồng… gặt lúa… thành cơm. Thằng cha lúc nào cũng nói “chưa chắc ăn đâu con!”

Gian manh xảo quyệt là nghề đám Lừa!!! 2020 xăy ra rồi biết đâu giờ technology tân tiến hơn dân bầu phiếu cho Trump sẽ… lộn qua Đần! c̣n ai bầu Đần lộn thành Trump!!! Trump thua nữa :mad:


All times are GMT. The time now is 12:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04294 seconds with 8 queries