VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Tâm thơ gởi Joe | Donald J. Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1912031)

luyenchuong3000 05-13-2024 00:17

Tâm thơ gởi Joe | Donald J. Trump
 
1 Attachment(s)
LETTER TO JOE: Dear Joe, now that you’ve committed to Debate on the now dying Howard Stern Show, no less, let’s set it up right now. I’m ready to go anywhere that you are. We could do it in D.C., even pinpoint the White House, or in New York when your Radical Left Fascists are finished with ELECTION INTERFERENCE against your Political Opponent, ME…

THƯ GỬI JOE: Joe thân mến, bây giờ bạn đă cam kết tranh luận về chương tŕnh Howard Stern đang hấp hối, không kém, hăy thiết lập nó ngay bây giờ. Tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi nào bạn đang ở. Chúng ta có thể làm điều đó ở D.C, thậm chí xác định Nhà Trắng, hoặc ở New York khi những kẻ phát xít Radical Left của bạn kết thúc với SỰ HƯỞNG ỨNG BẦU CỬ chống lại Đối thủ Chính trị của bạn, TÔI...

phokhuya 05-13-2024 02:41

TT Trump lại chọc thằng Đần lên sủa loạn nữa. Nói một hồi hắn lại bảo TT Mỹ là Xi th́ bỏ bố.:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

NguoiTânĐinh 05-13-2024 14:42

Thằng BịĐần sợ cộng sản đến nỗi hồi nó là phó TT đă có lần gặp thằng Tập xin gia nhập đảng CS Quốc Tế chung với Putin th́ phải. Thằng TT Đẻn của nó cũng okay salem luôn th́ nó mới ráng làm chứ... (để tao kiếm lại bài đó tao post cho bay coi chứ bay lại nói tao "truyền bá" fake news).... Mẹ kiếp!


All times are GMT. The time now is 16:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03649 seconds with 8 queries