VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Vụ “11 học sinh, 2 gói ḿ”, hiệu trưởng Trần Ngọc Hà bị khai trừ Đảng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1913018)

nguoiduatinabc 05-15-2024 09:06

Vụ “11 học sinh, 2 gói ḿ”, hiệu trưởng Trần Ngọc Hà bị khai trừ Đảng
 
1 Attachment(s)
Ông Trần Ngọc Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 bị khai trừ ra khỏi Đảng, 5 tháng sau vụ “11 học sinh ăn 2 gói ḿ tôm chan cơm”.


Ông Trần Ngọc Hà đă độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng chức quyền để thực hiện không đúng quy định chính sách của Nhà nước hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xă, thôn đặc biệt khó khăn.

Vi phạm của ông Trần Ngọc Hà đă ảnh hưởng xấu đến công tác triển khai đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật; gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của đối tượng cần được hỗ trợ, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, vi phạm của ông Trần Ngọc Hà cũng làm suy giảm niềm tin của người dân với chính quyền cơ sở, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lư nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà đă căn cứ theo quy định của Đảng, ra quyết định thi hành kỷ luật bằng h́nh thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Hà.


All times are GMT. The time now is 16:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03138 seconds with 8 queries