VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Nhiều smartphone Samsung và Xiaomi phát bức xạ mạnh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1913146)

miro1510 05-15-2024 14:10

Nhiều smartphone Samsung và Xiaomi phát bức xạ mạnh
 
1 Attachment(s)
Stocklytics đă chia sẻ một báo cáo về những smartphone hàng đầu theo mức độ bức xạ của chúng.

Theo ghi nhận, một số lượng lớn các thiết bị Xiaomi đang đứng đầu danh sách bức xạ smartphone, cùng với đó c̣n có cả những chiếc smartphone đến từ Samsung. Quan trọng hơn, báo cáo của Stocklytics nhấn mạnh một xu hướng đáng lo ngại là mức độ bức xạ của smartphone đang tăng lên, làm gia tăng lo ngại về tác động của công nghệ đối với môi trường.


Ngay cả những smartphone như iPhone của Apple cũng có mức bức xạ cao.

Báo cáo xác định Xiaomi và Samsung là những công ty đóng góp nhiều smartphone Top đầu về mức bức xạ nhất, trong đó Xiaomi Mi A1 phát ra bức xạ cao đáng kể là 1,75 W/kg (tai) và 0,76 W/kg (cơ thể). Ḍng Mi Max 3 của Xiaomi cũng không khá hơn là mấy với mức phát xạ 1,58 W/kg (tai) và 1,42 W/kg (cơ thể) đối với mẫu không có 5G, tronh khi biến thể 5G đẩy bức xạ cơ thể cao hơn nữa, ở mức 1,56 W/kg.

Samsung không hề bị bỏ lại phía sau khi Galaxy A23 5G gây ngạc nhiên với mức SAR gần 1,5 W/kg cho cả tai và cơ thể. Ngay cả những chiếc smartphone màn h́nh gập phổ biến của họ, Galaxy Z Fold 4 và Z Fold 5, cũng cho thấy mức độ phóng xạ đáng lo ngại. Trong đó, Galaxy Z Fold 4 đạt 1,30 W/kg (tai) và 1,51 W/kg (cơ thể) và Galaxy Z Fold 5 ở mức 1,24 W/kg (tai).


Kết quả nghiên cứu của Stocklytics.

Báo cáo cũng làm sáng tỏ tác động tiềm tàng của công nghệ 5G. Với dải tần số rộng hơn, 5G làm dấy lên mối lo ngại về khả năng phát thải bức xạ cao hơn từ smartphone. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà sản xuất ưu tiên thực hành thiết kế an toàn khi 5G ngày càng trở nên phổ biến.

Tất nhiên, khi các cơ quan quản lư ngày càng có ư thức hơn về bức xạ smartphone, chúng ta sẽ thấy nhiều nhà sản xuất quan tâm đến vấn đề này hơn. V́ vậy các công nghệ mạng sắp tới trên smartphone có thể giúp giảm lượng bức xạ.


All times are GMT. The time now is 12:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03911 seconds with 8 queries