VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG VIẾT G̀ TRONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1930827)

nguoiduatinabc 07-04-2024 14:39

THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG VIẾT G̀ TRONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ?
 
1 Attachment(s)
Thượng tọa Thích Chân Quang (tức ông Vương Tấn Việt) tốt nghiệp tiến sĩ "thần tốc" tại Trường đại học Luật Hà Nội đang là đề tài nóng gây tranh căi trong dư luận Việt Nam.

Không c̣n là chuyện lùm xùm trên mạng, việc học tập và nhận bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt đă chính thức trở thành “đề tài” phải xử lư đối với Trường đại học Luật Hà Nội.

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào ông Việt có thể bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 12/2021, trong khi chỉ vừa nhận bằng cử nhân luật tại chức vào tháng 1/2019.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1720103933

Thông thường, để tốt nghiệp tiến sĩ cần trung b́nh 4 - 5 năm nghiên cứu. Một số ư kiến hài hước c̣n chất vấn rằng, phải chăng Trường đại học Luật Hà Nội đă “cúng dường” cho nhà sư Thích Chân Quang tấm bằng tiến sĩ luật.

Vụ việc đă trở trầm trọng khi vấn đề có hay không sai phạm trong hệ thống đào tạo sau đại học được nêu ra.

lanong01 07-04-2024 14:58

4 chữ

ĐMCS

anhtu1965 07-04-2024 20:02

Quote:

THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG VIẾT G̀ TRONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ?
Nó viết làm sao chơi gái. :animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 08:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04434 seconds with 8 queries