VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   KOREA Người Triều Tiên đua nhau đi "ngoài" để nộp đủ 10kg sh*i*t cho Kim Jong Un (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1930830)

Gibbs 07-04-2024 16:08

Người Triều Tiên đua nhau đi "ngoài" để nộp đủ 10kg sh*i*t cho Kim Jong Un
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1720109237

Theo sáng kiến của người lănh đạo Đảng cộng sản Triều Tiên Kim jong-un, từ mùa hè năm nay, mỗi gia đ́nh người Triều Tiên phải nộp 10 kg phân người (của gia đ́nh ḿnh) sấy khô, giao cho chính quyền làm phân bón. Chưa rơ là số lượng quy định này cho mỗi quư hay mỗi tháng.

Phương thức thu gom phân người và sấy khô, là do mỗi gia đ́nh tự quyết định cách thức riêng của ḿnh, rồi vào bao, sẽ có nhân viên chính quyền đến thu gom.
Điều này khiến cho nhiều gia đ́nh cảm thấy kinh hoàng, v́ mùa hè khô nóng ở Triều Tiên sẽ khiến mùi hôi và ruồi nhặng xuất hiện nhiều hơn, nhất là khi sấy khô phân người theo phương thức thủ công. Đặc biệt là những gia đ́nh ở trong các khu chung cư th́ hoàn toàn bế tắc việc nộp phân sấy khô như vậy.

Lệnh từ tổ trưởng các khu phố ở Triều Tiên rằng, gia đ́nh nào không có thể nộp đủ số lượng sấy khô th́ sẽ phải nộp tiền thay, bằng 5.000 won Triều Tiên.

Một phụ nữ ẩn danh ở Ryanggang đă so sánh lệnh này với kiểu đánh thuế không chính thức, bởi v́ hầu hết các hộ gia đ́nh đành chọn cách trả 5.000 won, hơn là trải qua thử thách thu gom và chế biến phân người để nộp cho chính quyền.

“Đảng luôn nói rằng chúng ta sống hạnh phúc dưới một hệ thống xă hội chủ nghĩa miễn thuế, nhưng mệnh lệnh của Đảng chính là thuế, 100%”, bà nói. “Mỗi khi Đảng đưa ra hướng dẫn cho chúng tôi, tất cả chỉ là để thu tiền.”

Ở bên ngoài, đă có người gọi việc thu tiền phân của chính ḿnh sấy khô này, là thuế sh**i*t.

dk302005 07-04-2024 17:18

At first I thought Kim Yong Un changing his tastes! Lol


All times are GMT. The time now is 23:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04533 seconds with 8 queries