VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Happy 4th of July! 🇺🇸🦅 Donald J. Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1930854)

luyenchuong3000 07-04-2024 21:12

Happy 4th of July! 🇺🇸🦅 Donald J. Trump
 
1 Attachment(s)

hoanglan22 07-04-2024 22:08

Happy july 4 đến tất cả cc ACE vui vẻ

hoanglan22 07-04-2024 22:18

Tin mới Đi CCN vừa ni chuyện về ... RỒI XONG OBAMA CHNH THỨC CẢNH BO TTBIDEN PHẢI RT ...

V người dn phản đối cũng như đảng DC muốn đần ngưng cuộc chiến v khng thắng nổi cựu TT Trump .Đần ni cho đần 72 tiếng để quyết định v đưa c ri ra ứng cử nhưng đảng DC thấy khng được khi tranh luận với cựu TT Trump chỉ cần chưa đầy một pht l nằm ngửa:animated-laughing-i:animated-laughing-i ch cn 2 người l b đẻn oba m v tn thống đốc CA .Nhưng tn thống đốc CA 'CHIM TEO" chưa biết cuộc chiến sắp tới như thế no

hoanglan22 07-04-2024 22:22

C RI m nằm ngửa mnh nhảy ln liền CHO CỜ...cờ bay cờ bay trn một chỗ thn yu:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

anhhaila 07-04-2024 23:38

Gặp hoanglan22 l đi cắm cờ C Ri.....


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 07-05-2024 15:51

Tn ĐẦN lại tiếp tục lm tr cười cho thin hạ khi muốn tm lại cht tr nhớ tồi tệ. Tệ đến độ chẳng biết mnh ni g, v đi đu.
Để đm người đứng bao quanh chỉ để phng hờ hắn ta t hay lại đi bậy bạ. Đng y như rằng, cắm đầu thẳng vo nơi trồng Hoa, v tn mặc o mu Hồng lập tức đưa tay ngăn lại trước khi t dập mặt. Đng l sĩ nhục cho nước Mỹ.

:eek::eek:


All times are GMT. The time now is 00:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04932 seconds with 8 queries