VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Chỉ v́ lũ csDC lạm quyền.Cứ gào lên câu “Tối cao Pháp viện xử quyền miễn trừ của TT Trump“ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1931533)

luyenchuong3000 07-07-2024 02:08

Chỉ v́ lũ csDC lạm quyền.Cứ gào lên câu “Tối cao Pháp viện xử quyền miễn trừ của TT Trump“
 
1 Attachment(s)
Cứ gào lên câu “Tối cao Pháp viện xử quyền miễn trừ của TT Trump“ là đi rêu rao cho người ta cái ngu của ḿnh qua câu nói sai trật tùm lum đó.
1-Tối cao Pháp viện không có “xử” mà chỉ có “ban hành” luật, và
2-quyền miễn trừ là quyền đă ghi trong Hiến pháp cho những Tồng thống chứ không phải riêng của TT Trump.
Hiến pháp đă nói rơ là TT có quyền miễn trừ. Chỉ v́ lũ csDC lạm quyền dùng những luật quá cũ đi bắt tội một người đă làm TT cho nên Tối cao Pháp viện tuần trước đă đưa ra bộ luật hơn 120 trang ghi rơ khi nào th́ TT vi phạm quyền miễn trừ và ai (toà án nào, thẩm phán nào, liên bang hay tiểu bang,..) được quyền xét xử, vv và vv..
Phải là “Tối cao Pháp viện ban hành luật miễn trừ” v́ từ nay trở đi những Tổng thống sẽ được bảo vệ (hay bị xử) căn cứ theo luật đó, như câu đă ghi trong hiến pháp.
Quan trọng là bộ luật này áp dụng không những cho những TT tương lai mà c̣n cho TT Trunp, TT Biden, TT Clinton, TT Bush, vv..
Nhờ vào luật đó những vị TT này sẽ yên tâm mà làm việc.
Nghĩa là từ nay những vị TT đó có luật rơ ràng để bảo vệ (hay xử) họ.
Hăy tự t́m hiểu. Hăy đừng để lũ Truyền thông làm ḿnh ngu thêm
Vậy đi nhé.

anhhaila 07-07-2024 02:21

Cái ǵ mà không thuận theo ư họ là trái luật, luật ǵ mà họ xử dụng để buộc tội người khác là luật đúng, quá quen hơn ba năm nay rồi, thiệt đúng là đảng dân chơi.


:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 07-07-2024 03:40

Thử hỏi cái bảng U-Turn có tội ǵ mà tụi nó cũng mang ra xử nói chi là TT Trump đang ị trên đầu tụi nó. C̣n cái đám cóc ghẻ kia th́ ai nhét phân vào mồm là tụi nó gào thét giùm cho, thế thôi. :eek::eek:


All times are GMT. The time now is 07:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04967 seconds with 8 queries