VietBF - View Single Post - Chính quyền Trump sẽ từ chối thị thực nhập cư nếu không có bảo hiểm y tế
View Single Post
Old 10-05-2019   #3
Ho Chu Tiem
Ho Chu Tiem's Avatar
 
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2009
Posts: 9,960
Thanks: 1,983
Thanked 13,133 Times in 6,144 Posts
Mentioned: 42 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3575 Post(s)
Rep Power: 30
Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9
Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9Ho Chu Tiem Reputation Uy Tín Level 9
Reputation: 172233
Default

Visa applicants will have to prove they have insurance or the financial resources for medical costs.

mới đọc vô câu đầu tiên là biết ư nghĩa rồi, họ chưa tới Mỹ th́ làm ǵ có insurance vậy th́ họ phải chứng minh họ có khả năng mua, mấy gia đ́nh bảo lănh thân nhân "ôm show" vụ nầy


vụ nầy không ảnh hưởng tới VC v́ VC thừa tiền vô Mỹ
Ho Chu Tiem_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04038 seconds with 10 queries