View Single Post
Old 03-30-2019   #9
ICEEXPRESS
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jul 2008
Location: GERMANY
Posts: 2,947
Thanks: 3,479
Thanked 1,776 Times in 1,015 Posts
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 352 Post(s)
Rep Power: 14
ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6
ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6
Reputation: 15633
Default

Quote:
Originally Posted by HonThienViet View Post
Thôi đi cái thèng ăn nói đầy chất hề "ngu ngu như Minh Béo" của xứ 1-SVPK ..he..he.he..

Đi vào nhà thuơng mà cứ hỏi như đi vào bếp Nhà Hàng : "tại sao hỏng mang lưới tóc ?" Nghe mắc địt y như nghe hồ chí minh ba xí ba tú..hớ..hơ...hớ. chuyện ái quốc , ái quận

Bị Koorlie chạy ra giảng đạo chỉ ra cái ngu, cái đần loại 1-SVPK..he.he..he..hay vướn phải..

Bi giờ nói gở gạt "Dốt th́ học éo có sao"...

Nhưng cũng c̣n ngu chưa biết nguyên lư :

"Thuờng thuờng 1 khi dốt rồi th́ khg thể nào học hỏi nổi những ǵ thầy dạy , vậy thôi "
ICEEXPRESS_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04349 seconds with 10 queries