View Single Post
Old 08-05-2018   #14
nhattran03
nhattran03's Avatar
 
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Sep 2007
Location: Quận hột cam
Posts: 9,286
Thanks: 684
Thanked 2,577 Times in 1,532 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 476 Post(s)
Rep Power: 22
nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6
nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6nhattran03 Reputation Uy Tín Level 6
Reputation: 15545
Default

Chỉ sợ lăo gia này không qua nổi 65 khi em nó đ̣i mây mưa liên tục.
Tuổi này chỉ có đánh du kích xong th́ chém vè núp lùm c̣n xáp ná cà th́ đạn không đủ để xung phong.
nhattran03 is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.15235 seconds with 10 queries