View Single Post
Old 06-10-2019   #2
phokhuya
phokhuya's Avatar
 
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2007
Posts: 18,386
Thanks: 16,438
Thanked 16,265 Times in 6,995 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3431 Post(s)
Rep Power: 34
phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8
phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8
Reputation: 65168
vnch



Kích thước, h́nh thù của nó cũng mỗi người mỗi khác. V́ thế, mới có chuyện: Ba chị đi chợ về đố nhau:

“Của cánh đàn ông thế nào th́ sướng?”.
Chị th́ nói ngắn , chị th́ nói dài,
chị th́ nói cong. Chẳng ai chịu ai.
Cuối cùng cả ba kéo nhau đến gặp một ả có tiếng lẳng lơ, mới được “bật mí” như thế này:
“Ngắn sướng ngoài, dài sướng trong /
cong cong sướng chính giữa”.
V́ nó sướng thế nên phiá bên kia đă “cương quyết chiến dấu” để “không cho chúng nó thoát”:
“Nhịn ăn, nhịn mặc, không ai nhịn C.. cho ai”.
phokhuya is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.14143 seconds with 10 queries