View Single Post
Old 04-14-2019   #2
phokhuya
phokhuya's Avatar
 
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2007
Posts: 18,350
Thanks: 16,348
Thanked 16,214 Times in 6,970 Posts
Mentioned: 18 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3418 Post(s)
Rep Power: 34
phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8
phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8phokhuya Reputation Uy Tín Level 8
Reputation: 65036
vnch

Mai mốt các sân bay nên thêm vào tiếng Vẹm, nếu không th́ bố bảo chúng nó cũng không hiểu trên bảng viết ǵ.
Yêu cầu bác nguoiduatin cho thêm cái dấu+ vào nha.
phokhuya is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.15256 seconds with 10 queries