VietBF
Page 2 of 3 1 2 3

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhiều tướng Mỹ tính chuyện rời đi do căng thẳng Trump - Lầu Năm Góc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1297395)

ncpat 11-29-2019 22:12

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3788505)
Dưới triều đại Trum không cần tướng tài.

Chỉ cần tướng nghe lệnh, chứ không cần tướng cải lệnh. hết! ./. :hafppy:

Dưới guồng máy cai trị của trump , trump muốn là God muốn

ncpat 11-29-2019 22:15

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3788563)
Nói chuyện với tên này chưa cầm súng th́ chẳng biết mẹ ǵ đâu .
Theo luật của quân đội tướng chỉ cầm quân chứ không bàn xen lẫn về chính trị ...

Nếu muốn hiểu tên này phải ṃ vào lịch sử VNCH dở từng trang mà đọc , nhưng đầu óc chữ nghĩa nó chỉ lo chống trump chửi đọc đề tài là xong ...th́ có th́ giờ đâu mà đọc trang quân sử

Tướng giỏi nhưng quân quá dở cũng không đi đến trận chiến thắng
Tướng dở nhưng quân giỏi đồng ḷng th́ chiến trận sẽ khác hẳn

Cho nên mới nói biết th́ thưa thốt không biết th́ dựa cột xem TV , phim , nhạc , thơ cho vui cuộc đời :hafppy::hafppy::hafppy:

C̣n tướng giỏi mà bị 1 tên TT dở dẳt múi đi th́ sao ?🤔🤔🤔🤔

thangtram 11-29-2019 22:15

Quân sử th́ ai 0 biết cứ nh́n vào VNCH là biết liền ??? Ồ, chuyện lạ 4 fương...lại là một đỉnh cao tŕ tè nữa rồi đây...chán bỏ xừ...

John Kelly, McMaster, Ulysses S. Grant, Colin Powell, M. Flynn, Mattis vv...0 là tướng, sĩ quan cao cấp th́ là ǵ , họ chắc 0 tham chính chắc ?

Vấn đề ở đây là Trump tuy là commander-in-chief, nhưng riêng về quân luật th́ 0 nên xía vào, một khi đụng đến tội phạm chiến tranh và kỷ cương của quân đội. Trump thích là nói, thích là làm càng, ghét th́ chửi, thương th́ tâng bốc bla bla bla, vài giây sau th́ đấm vào mặt họ...chuyện thường t́nh thế thôi ! Núi cao cũng c̣n có nú cao hơn, tưởng ḿnh là vua ân xá bá láp, thị oai rẻ tiền hạ cấp, chỉ tổ làm tṛ cho bá tánh cười dịp Thanksgiving: that´s all ! :nana::mad::mad::eek::eek::rant::rant::o Trump vốn rtất đạo đức nha, thương vợ cực kỳ, thiếu điều đội lên đầu mà thờ, nếu 0 chắc 0 vô tư gian dâm như cơm bữa mà c̣n khoe, tự hào...cho sự đốn mạt, đồi bại của ḿnh !

hoanglan22 11-29-2019 22:24

Quote:

Originally Posted by ncpat (Post 3788569)
C̣n tướng giỏi mà bị 1 tên TT dở dẳt múi đi th́ sao ?🤔🤔🤔🤔

Nếu bạn có thời giờ đọc lại cái quân sử VNCH nhiều việc trong trận chiến giữa TT VNCH tổng tư lệnh đă làm việc những ǵ với các tướng lănh quân khu . Nó cũng tương tự có điều chỉ khác nhau trong lănh vực bối cảnh mỹ và VNCH . dĩ nhiên trong cái cái khuôn phép nó gần như giống nhau bởi v́ mỹ đă có những kế hoạch cho VNCH từ văn hóa xă hội kinh tế theo giống như thế giới tự do

nangsom 11-29-2019 22:31

Quote:

Originally Posted by ncpat (Post 3788568)
Dưới guồng máy cai trị của trump , trump muốn là God muốn

.

Thánh Trum mà! có người đă tôn vinh như thế đó bác.

Cà lem đây! :hafppy:

nangsom 11-29-2019 22:37

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 3788570)
Quân sử th́ ai 0 biết cứ nh́n vào VNCH là biết liền ??? Ồ, chuyện lạ 4 fương...lại là một đỉnh cao tŕ tè nữa rồi đây...chán bỏ xừ...

John Kelly, McMaster, Ulysses S. Grant, Colin Powell, M. Flynn, Mattis vv...0 là tướng, sĩ quan cao cấp th́ là ǵ , họ chắc 0 tham chính chắc ?

Vấn đề ở đây là Trump tuy là commander-in-chief, nhưng riêng về quân luật th́ 0 nên xía vào, một khi đụng đến tội phạm chiến tranh và kỷ cương của quân đội. Trump thích là nói, thích là làm càng, ghét th́ chửi, thương th́ tâng bốc bla bla bla, vài giây sau th́ đấm vào mặt họ...chuyện thường t́nh thế thôi ! Núi cao cũng c̣n có nú cao hơn, tưởng ḿnh là vua ân xá bá láp, thị oai rẻ tiền hạ cấp, chỉ tổ làm tṛ cho bá tánh cười dịp Thanksgiving: that´s all ! :nana::mad::mad::eek::eek::rant::rant::o Trump vốn rtất đạo đức nha, thương vợ cực kỳ, thiếu điều đội lên đầu mà thờ, nếu 0 chắc 0 vô tư gian dâm như cơm bữa mà c̣n khoe, tự hào...cho sự đốn mạt, đồi bại của ḿnh !

Có khi người ta muốn kéo chuyện luận tội qua vấn đề khác chăng?

Nếu đúng như thế, th́ mấy tay quân nhân này có số hên khi gặp hoàng thượng. :hafppy:

thangtram 11-29-2019 22:46

@nangsom

haha, thực chất th́ 0, v́ chuyện điều tra của Mueller vẫn c̣n kéo dài v́ phạm vi quá lớn đó bro...bro xem, rồi đây những ǵ c̣n sót lại sẽ lần lượt đưa ra điều tra mạnh hơn nữa để phơi bày tội tày trời của Trump và bộ hạ...Bro biết rồi đó, từ khi op-ed của ẩn danh viết trên NYT, th́ mới đây với A Warning, th́ chuyện họ fải ở lại để ǵn giữ, cứu văn t́nh thế, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, huống hồ là sĩ quan cao cấp...Tổ quốc fải trên TT chứ, nếu 0 th́ c̣n ǵ để nói, nếu Trump buồn t́nh (!) bấm đại nút bomb nguyên tử, rồi ra lệnh bắt mấy người kia fải bấm luôn code ḿnh vào sao ?? Trump chỉ muốn làm vua v́ độc tài độc đoán nên bị ăn lựu đạn là đúng thôi !

tctd 11-30-2019 00:20

Quote:

Originally Posted by ncpat (Post 3788568)
Dưới guồng máy cai trị của trump , trump muốn là God muốn

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3788588)
Có khi người ta muốn kéo chuyện luận tội qua vấn đề khác chăng?

Nếu đúng như thế, th́ mấy tay quân nhân này có số hên khi gặp hoàng thượng. :hafppy:

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 3788593)
@nangsom

haha, thực chất th́ 0, v́ chuyện điều tra của Mueller vẫn c̣n kéo dài v́ phạm vi quá lớn đó bro...bro xem, rồi đây những ǵ c̣n sót lại sẽ lần lượt đưa ra điều tra mạnh hơn nữa để phơi bày tội tày trời của Trump và bộ hạ...Bro biết rồi đó, từ khi op-ed của ẩn danh viết trên NYT, th́ mới đây với A Warning, th́ chuyện họ fải ở lại để ǵn giữ, cứu văn t́nh thế, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, huống hồ là sĩ quan cao cấp...Tổ quốc fải trên TT chứ, nếu 0 th́ c̣n ǵ để nói, nếu Trump buồn t́nh (!) bấm đại nút bomb nguyên tử, rồi ra lệnh bắt mấy người kia fải bấm luôn code ḿnh vào sao ?? Trump chỉ muốn làm vua v́ độc tài độc đoán nên bị ăn lựu đạn là đúng thôi !

thời god dump th́ mấy thằng tuớng giỏi có cũng như không .. hèn chi thằng heo ũn nó bắn thử hoả tiển liên tục mà có dám làm ǵ nó đâu .. chắc nó kêu lại bú nó th́ chắc cả đám ḷn háng cùng với thánh đump vô bú lắm à . vậy mà c̣n đ̣i tiền bảo kê của đồng minh nữa chứ. đúng là nhục nhả

tctd 11-30-2019 00:28

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3788505)
Dưới triều đại Trum không cần tướng tài.

Chỉ cần tướng nghe lệnh, chứ không cần tướng cải lệnh. hết! ./. :hafppy:

bởi vậy cái đám luật sư của thánh dump bị bắt hết trơn .. hahaha:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

thangtram 11-30-2019 20:42

1 Attachment(s)
@tctd

haha, lũ luật sư độn theo pḥ Trump đần hửi mùi lao tù, c̣n cuồng Trump da vàng khè th́ chỉ ngửi thấy cám heo chứ có vinh dự ǵ đâu hén bro...

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575146548


All times are GMT. The time now is 04:00.
Page 2 of 3 1 2 3

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.16850 seconds with 9 queries