VietBF
Page 1 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Help Me| Xin Gip Đỡ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Help...Co ai biet tai sao account cua Minh .. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1240985)

QQQ_Cake 05-01-2019 04:22

Help...Co ai biet tai sao account cua Minh ..
 
Xin Chao ca nha, Co ban nao biet tai sao account cua Minh khong bam duoc reputations nua. Minh chua bam cho cai title topic minh muon nhung forum da noi minh da bam roi...minh co cai message nay "You cannot give Reputation to the same post twice."

co ai bi nhu minh ko?


Xin giup do. Cam on nhieu

Vo_Tam 05-01-2019 04:59

Quote:

Originally Posted by QQQ_Cake (Post 3637651)
Xin Chao ca nha, Co ban nao biet tai sao account cua Minh khong bam duoc reputations nua. Minh chua bam cho cai title topic minh muon nhung forum da noi minh da bam roi...minh co cai message nay "You cannot give Reputation to the same post twice."

co ai bi nhu minh ko?


Xin giup do. Cam on nhieu


Một số pht hiện:
Cần phải cho Reputation trước khi nhấn nt Thanks.
Nếu lỡ bấm nt Thanks rồi th phải bấm Remove Your Thanks, rồi cho điểm Reputation.
Sau khi chấm điểm Reputation xong th c thể bấm nt Thanks. (Ngược lại th khng được)
Trong vng 24h chấm điểm v thanks max 100 lần.

Ps. Những ci ghi ở trn l do Admin chia sẻ, nếu bạn muốn tham khảo thm th vo link ở dz nh.

https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1238637


QSold 05-01-2019 08:07

@Vo_Tam đ trả lời chnh xc cho thắc mắc của bạn. Thank you

QSold 05-01-2019 08:08

Trong vng 24h chấm điểm v thanks max 240 lần.

QQQ_Cake 05-01-2019 17:10

cam on ban giup do rat nhieu.

lienng 06-07-2019 20:11

Xin hoi Admin co ban Uploaded.net premium download khong?

hoanglan22 06-08-2019 00:46

Quote:

Originally Posted by lienng (Post 3665710)
Xin hoi Admin co ban Uploaded.net premium download khong?

Bạn hỏi khng r rng th AD chắc cũng p tay bấm ngn suy nghĩ 3 ngy

lienng 06-08-2019 05:04

Sorry, I just want to purchase a premium download uploaded.net if you don't do it so I directly buy from uploaded web page.

hoanglan22 06-08-2019 06:05

Quote:

Originally Posted by lienng (Post 3665960)
Sorry, I just want to purchase a premium download uploaded.net if you don't do it so I directly buy from uploaded web page.

Bạn hiểu lầm của tui ni rồi . của tui muốn ni bạn khng ni r rng vấn đề th AD cũng suy nghĩ mất ba ngy ..forum AD cũng nhiều bận rộn trả lời

Cn chuyện mua download uploaded.net ở đy dường như khng c , nếu c chi l trung gian giới thiệu theo tui hiểu biết:handshake::thankyou:

dance608 11-23-2019 22:45

help ....
A.e ..hướng dẫn dm, lm sao mua Uploaded.net premium
Thanks...


All times are GMT. The time now is 15:40.
Page 1 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04641 seconds with 9 queries