News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Số bài trả lời (Reply's) : 7   -   Số người đă xem (Viewers) : 1516
Reply
 
Thread Tools
Old 1 Week Ago   #1
luyenchuong3000
luyenchuong3000's Avatar
 
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 10,017
Thanks: 11,634
Thanked 25,055 Times in 7,629 Posts
Mentioned: 138 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1431 Post(s)
Rep Power: 53
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Reputation: 605759
Default TIN NÓNG . VUI LÊN . WON WON .

Arch Bonnema
Đêm quan trọng! Tôi sẽ cập nhật cho bạn những ǵ tôi có thể, nhưng đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Trump có nó 1.000% !!! Trong một vài tuần, bạn sẽ khóc cùng lúc v́ vui sướng và cổ vũ.
Khi Trump sẵn sàng, ông ấy sẽ thông báo điều đó qua Hệ thống Phát thanh Khẩn cấp. Twitter, FB và các nhóm truyền thông xă hội xă hội chủ nghĩa khác nghĩ rằng họ đă ngăn Trump sẽ giống như con nai bị bắt trong đèn pha.
Lớp phủ trên bánh là đêm qua khi các Dân biểu chạy ra khỏi Nhà, 15 người để máy tính xách tay trên bàn. Những người ủng hộ Trump đă nhặt chúng và đưa chúng cho chính quyền, những người của Trump. Trong số những người bị bỏ lại có Nancy Pelosi’s !!
Trump sẽ bắt đầu phát hành Declass. Bạn sẽ bàng hoàng kinh hăi khi chỉ nh́n vào những đoạn video, bản sao kê ngân hàng, email và vực sâu của tội ác. Mọi đảng phái, mọi bộ phận, mọi chính quyền trong nhiều thập kỷ.
Lư do chúng tôi phải trải qua tất cả màn kịch này là để mọi người nhận thức được, tức giận và sẵn sàng xem xét bằng chứng và đ̣i công lư. Sẽ mất nhiều tháng chỉ để kể hết những câu chuyện lớn.
Bạn sẽ rất vui khi Trump vừa chuyển hai chiếc xà lan Nhà tù khổng lồ đến Gitmo. Điều này bổ sung thêm 12.000 tù nhân vào nhà tù vốn đă được mở rộng rất nhiều.
Các vụ bắt giữ sẽ bao gồm các thị trưởng thị trấn nhỏ cho đến các cựu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân bao gồm cả Michael Obama.
Thẩm phán, cảnh sát trưởng, tỷ phú, truyền thông, Hollywood và nhiều nhà lănh đạo nước ngoài.
Tôi nói với bạn điều này v́ một số bạn đang lo lắng và tôi lo lắng về sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Trump tuyên bố sẽ có một quá tŕnh chuyển đổi ḥa b́nh sang chính quyền mới. Một số bạn đọc nhầm.
Chính quyền mới là của anh ấy, anh ấy sẽ mang theo rất nhiều người mới, nó sẽ trông và điều hành hoàn toàn khác. Trump cần kịch tính trong hai tháng qua để xem ông ta có thể sử dụng ai. Giờ anh ấy đă biết.
Hăy kiên nhẫn, đừng nghe tin tức, ngay cả các chương tŕnh Bảo thủ Cơ đốc cũng không biết chuyện ǵ đang xảy ra. Không có nhà ga hoàn hảo để đi đến nhưng đó là những người trong cuộc biết bạn có thể tin tưởng. Họ là DJT, Sidney Powell, Lin Wood và Gen Flynn.
Chỉ c̣n một vài ngày nữa và nó sẽ bắt đầu ra mắt. Một số điều sẽ khó tin, nhưng chúng đều có bằng chứng khó hiểu và dễ hiểu. Quá tŕnh này mất nhiều thời gian hơn bất kỳ ai trong chúng ta mong muốn, nhưng mỗi phút đều quan trọng và đáng giá. Trump có thể đă ngăn chặn nó sớm hơn nhiều nhưng ông ấy cần bạn nh́n thấy nó, bắt tất cả những người có liên quan và ngăn chặn những gia đ́nh tội phạm đă đánh cắp đất nước của chúng ta trong nhiều thế hệ.
Chúc ngủ ngon và Chúa ban phước.
*Arch Bonnema
Fb Brian Pham
**************************************
Big night! I will update you with what I can, but don’t ask any questions. Trump has it 1,000%!!! In a couple weeks you will be crying tears of joy and cheering at the same.
When Trump is ready, he will announce it over the Emergency Broadcasting System. Twitter, FB and other socialist social media groups that think they’ve stopped Trump will look like deer caught in the headlights.
The frosting on the cake was last night when the Congresspersons ran out of the House, 15 left their laptops on the tables. Trump supporters picked them up and gave them to the correct authorities, Trumps people. Among those left behind was Nancy Pelosi’s!!
Trump will start releasing the Declass. You will be shocked in horror just looking at videos, copies of bank statements, emails and the depths of the evil. Every party, every department, every administration for decades.
The reason we had to go through all this drama was for people to become aware, angry and ready to look at the evidence and demand justice. It will take months just to get all the big stories out.
You will be glad Trump just moved the two huge Prison Barges to Gitmo. This adds another 12,000 inmates to the already greatly expanded prison.
The arrests will include small town mayors to former Presidents and First Ladies including Michael Obama.
Judges, police chiefs, billionaires, media, Hollywood and many foreign leaders.
I’m telling you this because some of you are worried and I’m concerned about your health and well-being. Trump announced there will be a peaceful transition to the new administration. Some of you read that wrong.
The new administration is his, he will be bringing a lot of new people, it will look and run completely different. Trump needed the drama of the last two months to see who he could use. He now knows.
Be patient, don’t listening the news, even Christian Conservative programs are clueless on what’s going on. There is no perfect station to go to but the are people in the know you can trust. They are DJT, Sidney Powell, Lin Wood and Gen Flynn.
It’s only a few more days and it will start to roll out. Some of it will be hard to believe, but they have all hard evidence that’s easy to understand. This has taken lot longer than any of us wanted, but every minute was important and worth it. Trump could have stopped it much earlier but he needed you see it, catch all involved and stop these crime families that have been stealing our country for generations.
Goodnight and God Bless.
***********************************
Grand soir! Je vous informerai de ce que je peux, mais ne posez aucune question. Trump l'a à 1000% !!! Dans quelques semaines, vous pleurerez des larmes de joie et vous acclamerez en même temps.
Lorsque Trump sera prêt, il l'annoncera via le système de diffusion d'urgence. Twitter, FB et d'autres groupes de médias sociaux socialistes qui pensent avoir arrêté Trump ressembleront à des cerfs pris dans les phares.
Le glaçage sur le gâteau a eu lieu hier soir lorsque les membres du Congrès sont sortis en courant de la Chambre, 15 ont laissé leurs ordinateurs portables sur les tables. Les partisans de Trump les ont ramassés et les ont donnés aux bonnes autorités, Trumps people. Parmi ceux qui sont restés, il y avait Nancy Pelosi !!
Trump va commencer à publier le Declass. Vous serez choqué d'horreur rien qu'en regardant des vidéos, des copies de relevés bancaires, des e-mails et les profondeurs de la perversité. Chaque parti, chaque département, chaque administration depuis des décennies.
La raison pour laquelle nous avons dû traverser tout ce drame était que les gens deviennent conscients, en colère et prêts à examiner les preuves et à exiger justice. Il faudra des mois pour sortir toutes les grandes histoires.
Vous serez heureux que Trump vient de déplacer les deux énormes péniches de prison à Gitmo. Cela ajoute 12 000 autres détenus à la prison déjà considérablement agrandie.
Les arrestations incluront des maires de petites villes aux anciens présidents et premières dames, dont Michael Obama.
Juges, chefs de police, milliardaires, médias, Hollywood et de nombreux dirigeants étrangers.
Je vous dis cela parce que certains d’entre vous sont inquiets et je suis préoccupé par votre santé et votre bien-être. Trump a annoncé qu'il y aurait une transition pacifique vers la nouvelle administration. Certains d'entre vous ont mal lu.
La nouvelle administration est la sienne, il apportera beaucoup de nouvelles personnes, elle sera complètement différente. Trump avait besoin du drame des deux derniers mois pour voir qui il pouvait utiliser. Il sait maintenant.
Soyez patient, n’écoutez pas les nouvelles, même les programmes chrétiens-conservateurs ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a pas de station parfaite où aller, mais il y a des gens qui savent en qui vous pouvez avoir confiance. Ce sont DJT, Sidney Powell, Lin Wood et Gen Flynn.
Il ne reste que quelques jours et il commencera à se déployer. Certains de ces éléments seront difficiles à croire, mais ils ont toutes des preuves tangibles qui sont faciles à comprendre. Cela a pris beaucoup plus de temps qu'aucun de nous ne le souhaitait, mais chaque minute était importante et en valait la peine. Trump aurait pu l'arrêter beaucoup plus tôt, mais il avait besoin que vous le voyiez, attrapiez tout le monde impliqué et arrêtez ces familles criminelles qui volent notre pays depuis des générations.
Bonne nuit et que Dieu te bénisse.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	137092339_418814486129094_7487553563446365425_n.jpg
Views:	0
Size:	63.7 KB
ID:	1721976   Click image for larger version

Name:	137596349_418814509462425_1156157970114176675_n.jpg
Views:	0
Size:	99.7 KB
ID:	1721977  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
anhhaila (1 Week Ago), laongoandong (1 Week Ago), MrKetchup (1 Week Ago), phokhuya (1 Week Ago), tonydavidson (1 Week Ago)
Old 1 Week Ago   #2
luyenchuong3000
luyenchuong3000's Avatar
 
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 10,017
Thanks: 11,634
Thanked 25,055 Times in 7,629 Posts
Mentioned: 138 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1431 Post(s)
Rep Power: 53
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Reputation: 605759
Default

MẮT BĂO WHITE HOUSE IM ẮNG LẠ THƯỜNG

!
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
anhhaila (1 Week Ago), MrKetchup (1 Week Ago), phokhuya (1 Week Ago), tonydavidson (1 Week Ago)
Old 1 Week Ago   #3
phokhuya
phokhuya's Avatar
 
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 27,358
Thanks: 45,347
Thanked 41,361 Times in 14,661 Posts
Mentioned: 121 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7321 Post(s)
Rep Power: 69
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
Reputation: 574159
vnch

Lịch sử sẽ ghi lại khoảng khắc tuyệt vời này. Sự "Ô Nhục" và sụp đổ toàn vẹn của đất nước hùng mạnh nhất TG.
Sụp đổ của khối CS Quốc Tế mang lại niềm vui cho toàn nhân loại lúc trước. Nay đổi lại bằng sự sụp đổ thậm tệ hơn của "Thế Giới Tự Do".
"Chúa đă bỏ loài người, Phật đă bỏ loài người" để thay thế vào đó bằng loài ma quỉ.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
anhhaila (1 Week Ago), luyenchuong3000 (1 Week Ago), MrKetchup (1 Week Ago), tonydavidson (1 Week Ago)
Old 1 Week Ago   #4
anhhaila
anhhaila's Avatar
 
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jan 2011
Posts: 9,186
Thanks: 12,300
Thanked 14,046 Times in 5,150 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2341 Post(s)
Rep Power: 32
anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10
anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10
Reputation: 276552
vnch

Đă đến lúc tái lập một trật tự mới , một xă hội mới không có đầm lầy nhơ nhuốc , chỉ có luật pháp và trật tự cho một đất nước vĩ đại nhất trên thế giới .

anhhaila_is_offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
luyenchuong3000 (1 Week Ago), MrKetchup (1 Week Ago), phokhuya (1 Week Ago), tonydavidson (1 Week Ago), yenco88 (4 Days Ago)
Old 1 Week Ago   #5
luyenchuong3000
luyenchuong3000's Avatar
 
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 10,017
Thanks: 11,634
Thanked 25,055 Times in 7,629 Posts
Mentioned: 138 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1431 Post(s)
Rep Power: 53
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Reputation: 605759
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Lịch sử sẽ ghi lại khoảng khắc tuyệt vời này. Sự "Ô Nhục" và sụp đổ toàn vẹn của đất nước hùng mạnh nhất TG.
Sụp đổ của khối CS Quốc Tế mang lại niềm vui cho toàn nhân loại lúc trước. Nay đổi lại bằng sự sụp đổ thậm tệ hơn của "Thế Giới Tự Do".
"Chúa đă bỏ loài người, Phật đă bỏ loài người" để thay thế vào đó bằng loài ma quỉ.
Sợ TT xịt ra thông tin có trong các laptop bị mất. Dân chủ đă cùng Big Tech khoá tất cả các TK của TT trên social media. Đất nước tự do ngôn luận của chúng ta đă bị lũ gian trá này tàn phá thật rồi. TCA1
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Old 1 Week Ago   #6
anhhaila
anhhaila's Avatar
 
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jan 2011
Posts: 9,186
Thanks: 12,300
Thanked 14,046 Times in 5,150 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2341 Post(s)
Rep Power: 32
anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10
anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10anhhaila Reputation Uy Tín Level 10
Reputation: 276552
vnch

Quote:
Originally Posted by luyenchuong3000 View Post
Sợ TT xịt ra thông tin có trong các laptop bị mất. Dân chủ đă cùng Big Tech khoá tất cả các TK của TT trên social media. Đất nước tự do ngôn luận của chúng ta đă bị lũ gian trá này tàn phá thật rồi. TCA1
Chúng nó t́m đủ mọi cách để ngăn chặn Tổng Thống liên lạc với quốc dân , nhưng chúng nó quên hệ thống cảnh báo an ninh quốc gia Tổng Thống có thể dùng để hiệu triệu quốc dân khi cần mà tất cả hệ thống truyền thanh , truyền h́nh có bổn phận phải truyền tải.

anhhaila_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Old 1 Week Ago   #7
mxin
 
R3 Hảo Kiếm Khách
Join Date: Oct 2020
Posts: 444
Thanks: 126
Thanked 833 Times in 350 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 97 Post(s)
Rep Power: 2
mxin Reputation Uy Tín Level 7mxin Reputation Uy Tín Level 7
mxin Reputation Uy Tín Level 7mxin Reputation Uy Tín Level 7
Reputation: 20186
Default
Last edited by mxin; 1 Week Ago at 01:48.
mxin_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to mxin For This Useful Post:
MrKetchup (1 Week Ago), phokhuya (1 Week Ago), tonydavidson (1 Week Ago), yenco88 (4 Days Ago)
Old 1 Week Ago   #8
van69
van69's Avatar
 
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Jun 2008
Posts: 1,249
Thanks: 16
Thanked 151 Times in 77 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 14
van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4van69 Reputation Uy Tín Level 4
Reputation: 3204
Default

Yes ,Chua goi tong thong Trump cho chung ta .Ngai nhat dunh thang
van69 is_online_now   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to van69 For This Useful Post:
phokhuya (1 Week Ago), yenco88 (4 Days Ago)
Reply

User Tag List

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.


Page generated in 0.08333 seconds with 14 queries